Anonim
Mapy + infografika Image

Kapské mesto by mohlo byť prvým veľkým mestom, kde dôjde voda, ale je to len jedno z rastúcich zoznamov miest, ktoré čelia rovnakej hrozbe. Pekingu, Londýne, Moskve, Mexiku a Miami tiež hrozí, že dôjde k vyčerpaniu pitnej vody, pričom dôvody sa líšia od kontaminácie po vyčerpanie rezerv až po únik. A čo je horšie, približne polovica svetovej populácie sa musí stretnúť s nedostatkom vody počas najmenej časti roka, vrátane obyvateľov štvrtiny najväčších miest na svete. Na základe údajov z BBC a Svetovej zdravotníckej organizácie vytvoril Jo Di Graphics mapu, ktorá ukazuje, ktoré krajiny majú prístup k základným službám pitnej vody a ktoré z najväčších miest majú nedostatok vody.

Podľa WHO „základné služby týkajúce sa pitnej vody“ znamenajú, že pitná voda je a) prístupná v priestoroch, b) dostupná podľa potreby ac) bez kontaminácie. Image

worldwide access to drinking-water

Foto: Jo Di Graphics

Image